مهم نیست که دو خط بشود یا ۲۰ صفحه، هرچند که بهتر است خیلی طولانی نشود. از آن‌طرف اگر هم خیلی کوتاه باشد، اطلاعات چندانی به مخاطب نداده‌ای. به‌گمانم خوب است یک حدنصاب بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه را درنظر بگیری. هرچند که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد. می‌توانی برای بسط دادن متن معرفی‌ات از موارد زیر کمک بگیری:

قصۀ آشنایی
برای ما از قصۀ آشنایی‌ات با این کتاب بنویس. چه شد که آن را خواندی؟ اولین‌بار چه‌طور با آن آشنا شدی؟ آیا کسی آن را معرفی کرد؟ توی وب‌گردی‌هایت به آن رسیدی؟ یا حاصل پرسه زدن میان قفسه‌های کتاب بود و یک آن چشمت آن را گرفت؟ از قصۀ این آشنایی برای ما بنویس.

دلیل انتخاب
چرا این کتاب را انتخاب کردی؟ آیا از خواندنش هدف خاصی داشتی؟ این دلیل هرچیزی می‌تواند باشد. مثلاً خودم خیلی وقت‌ها فقط برای خاطر اسم، یا عکس جلد، کتاب را انتخاب کردم. حتی یک‌بار فقط به‌خاطر اینکه اول اسم نویسنده با اول اسم خودم یکی بود کتاب را خریدم! هرچند کتاب خوبی از آب درآمد.

تأثیر کتاب
کتاب بر تو چه تأثیری داشته؟ خوب بود یا بد؟ آیا توانستی با آن ارتباط برقرار کنی؟ باعث شد نظرت به چیز جدیدی جلب بشود که تا به‌حال متوجهش نبودی؟ آیا چیزی را به یادت آورد؟
هرچند بهتر است درمورد کتابی که از آن خوشت نیامده معرفی ننویسی. بالاخره معرفی برای پیشنهاد کردن است!

نثر و ترجمه
نظرت درمورد نثر کتاب چیست؟ چه ویژگی خاصی داشت؟ اگر کتاب ترجمه شده است، اوضاع ترجمه‌اش چگونه بود؟ آیا متن روان و خوش‌خوان بود؟ طبیعتاً اگر ترجمۀ بدی به دستتان رسیده، بهتر است از خیر معرفی کردنش بگذرید.

از مترجم
از مترجم بگو. اگر کارهای دیگری هم دارد، ازشان نام ببر. آیا این مترجم در قید حیات است؟ آیا درحوزۀ خودش کار خاصی انجام داده؟ آیا مترجم مقدمه‌ای برای کتاب نوشته؟ نظرش درمورد کتاب چه بوده؟ آیا از قصۀ آشنایی‌اش با کتاب گفته؟ چه چیزهایی درمورد کتاب یا نویسنده گفته؟ آیا بنا به‌دلیل خاصی در ترجمۀ نام کتاب دست برده؟

از نویسنده
از نویسنده بنویس. از سبک و نثرش، از آثار دیگرش. آیا کتاب‌های دیگرش را خوانده‌ای؟ به‌نظرت در مقایسه با این کتاب چگونه بود؟ آیا مشتاق شده‌ای که آثار بیشتری از این نویسنده بخوانی؟ آیا این نویسنده در حوزۀ خودش کار خاصی انجام داده؟ آیا در قید حیات است؟ آیا سایت یا شبکۀ اجتماعی دارد؟ آیا راهی برای ارتباط با او وجود دارد؟

از انتشارات
کدام نشر این کتاب را چاپ کرده؟ چه کتاب‌های دیگری چاپ کرده که خوانده‌ای و دوست داشته‌ای؟ آیا این نشر برای انتشار کتاب در حوزه‌ای خاص تلاش می‌کند؟ کارش چگونه بوده؟ خوب است آدرس سایت انتشارات را هم به‌اشتراک بگذاریم.

پیشنهاد می‌کنم به…
این کتاب را به چه افرادی پیشنهاد می‌کنی؟ به‌نظرت خواندن این کتاب برای چه افرادی مفید است؟ یا چه افرادی از خواندن این کتاب لذت می‌برند؟

نمرۀ من
در آخر می‌توانی به کتاب یک نمره‌ بدهی. یک مقیاس درجه‌بندی که برای معرفی‌های بعدی‌ات هم از آن‌ها استفاده کنی.

بریده‌ای از متن
راستی یادت نرود یک بریده یا چند بریدۀ کوتاه از کتاب را هم برای‌مان نقل کنی تا قدری بیشتر با فضا و نثر کتاب آشنا بشویم.

شناسنامۀ کتاب
از مشخصات کتاب بگو. از تعداد صفحاتش، از سال چاپش. آیا کتاب پر فروشی بوده یا نه؟ آیا دلیل خاصی داشته؟ چاپ چندم کتاب به دستت رسیده؟ قیمت کتاب چقدر است؟ اگر کتاب ترجمه شده است، نام اصلی‌اش چیست؟ آیا کتاب نام دومی هم دارد؟ اگر چند ترجمه از آن وجود دارد، اسم‌های دیگر چه‌قدر تغییر کرده‌اند؟

ازکجا بخریم؟
آیا این کتاب نسخۀ الکترونیکی دارد؟ نسخۀ صوتی چطور؟ از کدام سایت یا کتاب‌خوان می‌توان آن را تهیه کرد. آیا این کتاب را در هر کتاب‌فروشی می‌شود پیدا کرد یا نه؟ نسخۀ چاپی را از کدام سایت می‌توان تهیه کرد؟

البته که…
البته که قرار نیست به تمام سؤالات این چک لیست جواب بدهید. اینکه از کدام گزینه‌ها استفاده می‌کنید و چقدر؟ یا به چه ترتیبی؟ کاملاً به خود شما بستگی دارد. فقط این‌ چک لیست را دم دستتان داشته باشید. شاید برای روشن‌تر شدن ذهن و بازتر شدن زاویۀ دید و رسیدن ایده‌ای برای شروع، کمک حال‌تان شد.


نویسنده: زهرا بیت سیاح