وبلاگ


چک لیستی برای نوشتن معرفی کتاب

چک لیستی برای نوشتن معرفی کتاب

هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو! وقتی قرار است یک معرفی کتاب بنویسی، یا یک ویدیو برای آن ضبط کنی، به‌راستی که قرار نیست کار خاصی انجام بدهی! فقط هرچه درمورد کتاب به ذهنت می‌رسد بگو. فرض کن می‌خواهی مادرت را مجاب کنی که این کتاب خیلی عالی بوده. چه چیزهایی به ذهنت می‌رسد؟ از چه قسمت...